MEE Academie

MEE wil meedoen mogelijk maken

Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet binnen zijn of haar mogelijkheden. De MEE Academie richt zich op het versterken van organisaties en professionals die in hun werk te maken krijgen met mensen met een beperking. Het is namelijk niet altijd eenvoudig om iemand met een beperking te herkennen en passende ondersteuning te kunnen bieden. In dit kader hebben we trainingen ontwikkeld waarin aandacht is voor het herkennen en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking, een autisme spectrum stoornis en niet aangeboren hersenletsel. In deze trainingen komen theoretische aspecten aan de orde maar vooral ook het handelen. Er worden praktische handvatten aangereikt voor het omgaan met de specifieke doelgroepen. De trainingen worden gegeven door ervaren consulenten en worden steeds op maat gemaakt. Al onze trainingen zijn geaccrediteerd bij het Registerplein voor diverse beroepsgroepen in het sociale domein en bij SKJ voor jeugd- en gezinsprofessionals.

In 2018 heeft MEE Zuid-Limburg vanuit de MEE Academie:

  • medewerkers van de gemeente Stein en gemeente Vaals getraind in het herkennen en omgaan met mensen met een beperking. Ook een aantal professionele bewindvoerders hebben deze training gevolgd.
  • een in company training verzorgd voor de Kredietbank waaraan zo’n 25 medewerkers hebben deelgenomen.
  • ambulant begeleiders en trajectbegeleiders van SJSJ een 4 daagse training Sociale Netwerkversterking gegeven. Deze training is verzorgd door onze gecertificeerde trainers Sociale netwerkversterking. 

Enkele quotes uit de training zijn:
"Een zinvolle training", "interactief", "praktijkvoorbeelden werken verhelderend", "veel kennis opgedaan en vaardigheden geleerd voor toepassing in het dagelijks werk", "DOEN!".

LVB en NAH in beeld

Vanaf april 2018 heeft MEE Zuid-Limburg, in het kader van het actieprogramma Verwarde personen van ZonMw, een subsidie gegund gekregen voor ons project: LVB (licht verstandelijke beperking) en NAH (niet aangeboren hersenletsel) in beeld. De doelstelling van dit project is het bereiken en bijscholen van professionals in de regio Parkstad in het herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel. Hiervoor hebben wij een tweetal trainingen ontwikkeld om op praktische wijze onze kennis te delen. Bij de trainingen wordt ook gebruik gemaakt van de inzet van ervaringsdeskundigen die hun persoonlijke verhaal delen. Een zeer bijzondere aanvulling die als zeer waardevol wordt beoordeeld.

In 2018 hebben wij ruim 75 professionals mogen trainen. Naast dit concrete aanbod, bieden wij alle deelnemers ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de expertise van ons servicepunt en onze gedragsdeskundigen. Het servicepunt krijgt met name vragen over de sociale kaart rondom de doelgroep. De gedragsdeskundigen worden benaderd om op casusniveau mee te kijken naar de mogelijkheden.

LVB en NAH in beeld loopt nog door tot april 2020.