MEE Cliëntondersteuning Wlz

In 2018 heeft MEE Zuid-Limburg onafhankelijke cliëntondersteuning geboden aan 845 mensen - van alle leeftijden - in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). MEE biedt Wlz-cliënten informatie en advies, ondersteuning bij het opstellen, evalueren en bijstellen van hun persoonlijk plan en zorgplan.

 

In cijfers

 

Experiment Persoonsvolgende Zorg

In 2017 en 2018 heeft MEE Zuid-Limburg een belangrijke rol gespeeld in het experiment Persoonsvolgende Zorg. Het tweejarige experiment richtte zich op de groep mensen die zijn aangewezen op verpleging en verzorging op basis van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het is een samenwerking tussen zorgorganisaties, zorgkantoor CZ en cliëntorganisaties. Het experiment beoogt de mogelijkheden van cliënten om zorg te kiezen die het beste bij hun wensen, behoeften en manier van leven past, te vergroten. In de loop van dit experiment, is er intensiever ingezet op de verwijzing naar onafhankelijke cliëntondersteuning, door MEE en Zorgbelang, voorafgaand aan een eventuele opname. Onafhankelijke cliëntondersteuners mochten ouderen die nog geen Wlz indicatie hadden, in de maanden voorafgaande aan de aanvraag van een Wlz indicatie, ondersteunen in dit proces.

Aan het woord: minister Hugo de Jonge tijdens zijn werkbezoek op 13.08.2018