MEE Cliëntondersteuning Wmo

Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. MEE werkt en handelt vanuit een visie op cliëntondersteuning. Op grond hiervan baseert onze dienstverlening zich op een aantal kenmerken zoals:

  • onafhankelijk
  • stelseloverstijgend
  • integraal
  • deskundig
  • preventief

In het algemeen richt de cliëntondersteuning van MEE zich op mensen met complexe vragen op verschillende levensgebieden. Burgers van alle leeftijden en hun netwerk kunnen terecht bij MEE. In 2018 ondersteunden we cliënten van alle leeftijden, uit alle gemeenten in Zuid-Limburg.

In cijfers

 

In toenemende mate is de beperking onbekend, nog niet bepaald of is er sprake van geen beperking. De meest voorkomende beperkingen zijn:

Wat levert de cliëntondersteuning van MEE op?

Van de afgesloten trajecten activerende en positeversterkende cliëntondersteuning registreren we de behaalde resultaten. We gaan hierbij uit van de domeinen van de zelfredzaamheidmatrix (ZRM). In 2018 zijn er bij 1130 cliënten in totaal 3890 resultaten gescoord. Gemiddeld worden ruim 3 resultaten per cliënt behaald.

Bij 33% van de cliënten is door de voorliggende inzet van de activerende en positieversterkende cliëntondersteuning van MEE zwaardere zorg deels of geheel voorkomen.

Aantal resultaten activerende en positieversterkende cliëntondersteuning in 2018 per leefgebied van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM):

Integrale Vroeghulp (IVH)

In 2018 waren er in totaal 416 ondersteuningstrajecten IVH en 364 incidentele contacten IVH. Incidentele contacten betreft vragen van ouders en professionals/verwijzers.

Het jaarbericht 2018 van Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg is online te raadplegen.

Ondersteuningstrajecten Integrale Vroeghulp per gemeente

Groepsgerichte activiteiten en informatiebijeenkomsten

MEE ondersteunt mensen zoveel mogelijk in groepsverband. Dat doen we via groepsgerichte activiteiten en informatiebijeenkomsten. Hieraan namen in 2018 ruim 350 cliënten met een beperking en hun betrokkenen uit Zuid-Limburg deel.

Een greep uit onze groepsgerichte activiteiten en informatiebijeenkomsten: