Vooruitblik op 2019

2019 is alweer het vijfde jaar na de decentralisatie. De afgelopen vijf jaar hebben wij in het nieuwe speelveld op inhoud en bedrijfsvoering in overleg met gemeenten en zorgkantoor een aantal werkwijzen ontwikkeld.

In 2019 stellen we onszelf nadrukkelijk de vraag of verdere optimalisering mogelijk is. Ook gaan we, mede op basis van een aantal landelijke rapporten en de lokale ontwikkelingen, kritisch kijken naar de inhoud van onze dienstverlening. Hierbij stellen we ons de vraag hoe we ook de komende vijf jaar onze dienstverlening weer verder kunnen verbeteren en vernieuwen.

Daarnaast gelden de volgende speerpunten:

  • meer inzet van onze getrainde ervaringsdeskundigen,
  • uitbreiding van onze participatieprojecten met name op het gebied van arbeid,
  • versterking van de kennisontwikkeling en kennisdeling vanuit de MEE Academie,
  • doorontwikkeling samenwerking met (informele) zorgnetwerken.

Binnen onze organisatie gaat onze specifieke aandacht uit naar:

  • het borgen en goed verankeren van de kennis en deskundigheid van onze cliëntondersteuners in het kader van de SKJ-registratie o.a. door het realiseren van een Professioneel Statuut,
  • implementatie van een nieuw bedrijfsinformatiesysteem.