VoorwoordJe maakt je eigen keuzes maar je hoeft het niet in je eentje te doen!

Welkom bij het Jaarbericht 2018 van MEE Zuid Limburg! Voor de eerste keer geen boekje meer, maar een digitaal bericht. Wij hopen dat u het met net zoveel plezier leest. 

In 2018 hebben we ook onze dienstverlening op een nieuwe manier ingericht.
Natuurlijk is de basis onze MEE Cliëntondersteuning. We zijn er iedere dag voor mensen die onze steun even nodig hebben om vervolgens zelf weer verder te komen. Cliënten, familieleden, mantelzorgers, niemand “hoeft het in zijn eentje te doen”. Daar staan we nog steeds voor!
We zijn blij dat veel mensen ons weten te vinden. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat teveel mensen nog niet van cliëntondersteuning hebben gehoord. Dat is jammer en daar hebben we samen met gemeenten en zorgkantoor nog een duidelijke opdracht.

Meer en meer dragen we ook onze kennis over en zorgen we voor deskundigheidsbevordering bij professionals en vrijwilligers via de MEE Academie. Ook dit past volledig bij onze visie en ambitie. Want een inclusieve samenleving kan er pas zijn als mensen met een beperking gezien en herkend worden. Die samenleving is de afgelopen jaren steeds complexer geworden waardoor het ook voor steeds meer mensen lastig wordt om aan alle eisen en verplichtingen te voldoen. Hoe mooi is het dan als we een hand kunnen uitsteken naar de ander, omdat we snappen dat de weg door het leven niet voor iedereen even makkelijk loopt.

Met onze MEE Participatieprojecten proberen we heel gericht speciale groepen mensen te ondersteunen. En dat in speciale situaties of met specifieke onderwerpen. Vanuit de gevangenis op een goede manier terug naar huis, beter leren omgaan met geld of ondersteuning op de werkplek zodat die mooie baan ook behouden kan blijven. Ons doel is en blijft hetzelfde! Er voor zorgen dat mensen zoveel mogelijk regie houden over hun eigen leven.
Want dat willen u en ik toch ook?

Irene Thuis
Directeur/bestuurder