Zichtbaar & bereikbaarin de eigen leefomgeving

MEE Zuid-Limburg heeft een regionale dekking met een stevige lokale verankering. MEE sluit aan bij de lokale inrichting van het sociale domein. Die kan in iedere gemeente anders zijn. Het is belangrijk om midden in het lokale sociale domein te staan, om cliëntondersteuning zichtbaar en bereikbaar te maken en om zo samen met burgers en samenwerkingspartners zoveel mogelijk een passende oplossing te realiseren in de eigen leefomgeving.
Onze consulenten ontmoeten cliënten daar waar zij dit zelf prettig vinden. Dit kan thuis zijn, maar ook op één van de vele locaties waar onze consulenten hun werkzaamheden verrichten en spreekuren houden. Indien nodig gaan we ook mee naar gesprekken met instanties zoals bijvoorbeeld UWV, gemeente of zorgkantoor.

Onze consulenten werken op verschillende locaties in diverse gemeenten in Zuid-Limburg. Locaties zijn Centra Jeugd en Gezin, Expertiseteam Jeugd, Gebiedsteams, Jeugdteams, MTB Maastricht, PI Sittard, scholen, Sociale teams, Veiligheidshuizen Parkstad en Sittard, Vixia en Woonwerk winkel.

 

MEE Proeverij

Het is belangrijk dat verwijzers ons goed weten te vinden en inzicht hebben in onze producten en werkwijzen. In 2018 hebben we daarom de MEE Proeverij ontwikkeld. Ruim 50 professionals namen deel aan één van onze MEE Proeverijen in Heerlen, Beek of Maastricht. Ze konden er ‘proeven’ aan onze producten en werkwijzen.
Er werden workshops verzorgd over Sociale Netwerk Versterking (SNV), Brain Blocks (onze participatieprojecten gericht op arbeid), herkennen en omgaan met LVB, het budgetspel en ervaringsdeskundigheid. De MEE Proeverij werd door de aanwezigen onder andere als “super interessant”, “inspirerend” en “activerend” ervaren. De MEE Proeverijen werden geopend door onze ervaringsdeskundigen die hun persoonlijke verhaal vertelden. Zij vertelden onder meer hoe lastig het kan zijn om een onzichtbare beperking te hebben, hoeveel puzzelstukjes op hun plek kunnen vallen als je eenmaal weet welke beperking je hebt en hoe pijnlijk het is als er niet naar je mogelijkheden wordt gekeken of geen rekening wordt gehouden met je beperking. Ze hebben toegelicht hoe MEE ervaringsdeskundigen inzet.
Tijdens de MEE Proeverij herkennen en omgaan met LVB kregen deelnemers een spoedcursus. Bij de MEE Proeverij SNV konden deelnemers ervaren wat het met je doet als je geen eigen regie hebt in je leven. Vervolgens kregen de deelnemers ook mee welke diverse ondersteuning we bieden en hoe cliënten naar ons kunnen worden verwezen.

Bij een MEE Proeverij hoort natuurlijk ook een echt ‘proeverijtje’. We werken in onze dagelijks praktijk regelmatig samen met Talent. De Talenten van Talentino hebben iedereen in de pauze getrakteerd op een lekkernij! Het waren drie inspirerende en verbindende middagen waar we met veel plezier op terug kijken.

De kracht van verbinding, lokaal en landelijk tegelijk

Ter ondersteuning en borging van ons werk benutten we de kracht van de coöperatie MEE NL. Dit collectief van 20 MEE-organisaties biedt ons de gelegenheid om van elkaar te leren, samen te innoveren en ondernemen, en kennis te ontwikkelen.